Miras Hukuku

Miras Hukuku Miras hukuku, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını ve yönetileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış bir Yenimahalle Miras Avukatı, miras bırakanın vasiyetinin uygulanması, mirasın adil bir şekilde dağıtılması ve olası anlaşmazlıkların çözümü konusunda kritik bir role sahiptir. Yenimahalle, Ankara’nın yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olup, burada Devamı…