Yenimahalle Boşanma Avukatı: Mal Paylaşımı ve Taşınmazların Paylaşılması

Boşanma sürecinde, eşlerin ortaklaşa sahip olduğu maddi değerlerin paylaşılması kritik bir konu haline gelir. Bu maddi değerler arasında taşınmazlar, yani gayrimenkuller de yer alır. Yenimahalle boşanma avukatı olarak, mal paylaşımı ve taşınmazların paylaşılmasıyla ilgili sıkça sorulan sorulara ve dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz.

Mal Paylaşımı Nedir?

Mal paylaşımı, boşanma sürecinde eşler arasında ortak olarak edinilmiş malların paylaşılmasıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik süresince edinilen mallar “edinenler arasında ortaklık” esasına göre paylaşılır. Ancak bu durum, eşlerin evlenirken yapmış olduğu mal ayrılığı sözleşmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Taşınmazların Paylaşılması Nasıl Olur?

Evlilik süresince edinilen taşınmazlar, genellikle satış veya paylaşım yoluyla iki eş arasında bölüştürülür. Eğer eşler arasında anlaşma sağlanamazsa, mahkeme kararıyla taşınmazın satışına karar verilebilir. Satış sonucu elde edilen gelir, eşler arasında paylaştırılır.

Ortaklaşa Edinilmiş Mal ve Taşınmazlar

Ortaklaşa edinilmiş mal ve taşınmazlar, eşlerin evlilik birliği süresince birlikte kazandıkları ve sahip oldukları mallardır. Bu malların hangi eş tarafından edinildiğine bakılmaksızın, her iki eşe de eşit olarak paylaştırılır.

Boşanma sürecinde mal paylaşımı ve taşınmazların paylaşılması, eşler arasında ciddi anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu nedenle, bu süreçte uzman bir avukattan destek almak büyük önem taşır. Yenimahalle boşanma avukatı olarak, bu süreçte eşlerin haklarını koruma altına almak ve adaletli bir paylaşımın sağlanmasına yardımcı olmak adına hizmet veriyoruz.


Bu makale, mal paylaşımı ve taşınmazların paylaşılması konularında genel bir bilgilendirme amacı taşımaktadır. Detaylı bilgi ve hukuki destek için uzman bir avukata başvurmanız önerilir.