Yenimahalle Boşanma Avukatı: Mal Paylaşımı ve Boşanma Sürecindeki Haklarınız

Boşanma süreci, sadece duygusal olarak değil, maddi olarak da birçok zorlukları beraberinde getirir. Özellikle mal paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, süreci daha karmaşık hale getirebilir. Yenimahalle boşanma avukatı olarak, mal paylaşımı ve boşanma sürecindeki haklarınız konusunda neleri bilmelisiniz, bu makalemizde detaylıca ele alacağız.

Mal Paylaşımı Nedir?

Mal paylaşımı, boşanma sürecinde eşler arasında ortak olarak edinilen malların paylaşılmasını ifade eder. Türkiye’de boşanma davalarında, eşlerin evlilik süresince birlikte edindikleri malların paylaşımı esas alınır.

Mal Paylaşımında Dikkate Alınan Hususlar

  1. Edinilmiş Malların Tespiti: Boşanma sürecinde, eşlerin evlilik süresince edindikleri malların listesi yapılır.
  2. Katılma Alacağı: Eğer eşlerden biri, diğer eşin kişisel mallarının değerinin artmasına katkıda bulunmuşsa, bu artan değerden hak talep edebilir.
  3. Kişisel Mallar: Evlilik öncesi ya da evlilik sırasında miras yoluyla edinilen mallar, kişisel mal sayılır ve paylaşılmaz.

Boşanma Sürecindeki Haklarınız

Boşanma sürecinde eşlerin bazı temel hakları bulunmaktadır:

  1. Haklı Sebep Olmadan Evden Ayrılma: Eşlerden biri, diğerini haklı bir sebep olmadan evden uzaklaştıramaz.
  2. Maddi ve Manevi Tazminat Talebi: Eşlerden biri, diğerinin eylemleri nedeniyle maddi ya da manevi zarar görmüşse, tazminat talebinde bulunabilir.
  3. Boşanma Nedeniyle Adını Değiştirme: Eşlerden biri, boşanma nedeniyle soyadını değiştirme talebinde bulunabilir.

Mal paylaşımı, boşanma sürecinin en karmaşık aşamalarından biridir. Bu süreçte hakkınızı en iyi şekilde savunabilmek ve adil bir mal paylaşımı sağlamak için profesyonel bir avukatın desteği büyük önem taşır. Yenimahalle boşanma avukatı olarak, bu süreçte yanınızdayız ve hakkınızı sonuna kadar savunmaktayız.


Bu makale, mal paylaşımı ve boşanma sürecindeki haklar konusunda genel bir bilgilendirme amacı taşımaktadır. Detaylı bilgi ve hukuki destek için profesyonel bir avukata başvurmanız önerilir.