İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İş kazaları ve meslek hastalıkları, iş yerinde veya işle ilgili faaliyetler sırasında meydana gelen ve çalışanların sağlığını etkileyen olaylardır. Bu alanda, Yenimahalle iş avukatı olarak, mağdur çalışanların haklarının korunması ve gerekli tazminatların alınmasında kritik bir rol oynuyoruz. İş Kazalarının Tanımı ve Hukuki Süreçleri İş kazası, Devamı…