Sendikal Haklar

Sendikal Haklar Sendikal haklar, çalışanların sendikalara üye olma, sendikal faaliyetlerde bulunma ve sendikal temsil hakkı gibi hakları kapsar. Bu alanda, Yenimahalle iş avukatı olarak, çalışanların ve sendikaların haklarını korumak ve bu hakların kullanılmasında hukuki destek sağlamakta büyük bir öneme sahibiz. Sendikal Üyelik ve Özgürlük Sendikal üyelik, çalışanların serbestçe sendika seçme Devamı…

İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçleri

İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçleri İşe alım ve işten çıkarma, iş hukukunun temel süreçleridir ve her ikisi de dikkatli bir hukuki yaklaşım gerektirir. Yenimahalle iş avukatı olarak, işverenlerin ve çalışanların bu süreçlerde karşılaşabileceği hukuki zorlukları anlamalarına ve onlara bu süreçlerde rehberlik etmeye odaklanmaktayız. İşe Alım Sürecinin Hukuki Boyutları İşe Devamı…

Tazminat ve Ücret Alacaklarına Detaylı Bakış

Tazminat ve Ücret Alacaklarına Detaylı Bakış Tazminat ve ücret alacakları, iş hukukunda çalışanların sık karşılaştığı konular arasında yer alır. Bu alanda, Yenimahalle iş avukatı olarak, çalışanların haklarını korumak ve alacaklarını etkin bir şekilde tahsil etmelerini sağlamak amacıyla hizmet vermekteyiz. Ücret Alacaklarının Tanımı ve Hukuki Süreçler Ücret alacakları, çalışanların işverenden hak Devamı…

İşe İade Davası Hakkında Her Şey

İşe İade Davası Hakkında Her Şey İşe iade davası, haksız yere işten çıkarıldığını düşünen çalışanların işverene karşı açabileceği bir dava türüdür. Bu süreçte, Yenimahalle iş avukatı olarak, çalışanların haklarını savunmak ve onların işlerine geri dönebilmeleri için hukuki destek sağlamakta büyük önem taşırız. İşe İade Davasının Temelleri ve Şartları İşe iade Devamı…

İşçilik Alacakları

İşçilik Alacakları İşçilik alacakları, çalışanların işverenlerinden hak ettiği ücretler ve diğer ödemeleri kapsar. Bu alanda, Yenimahalle iş avukatı olarak, çalışanların haklarını korumak ve alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olmakta büyük bir öneme sahibiz. İşçilik Alacaklarının Tanımı ve Kapsamı İşçilik alacakları, ücret, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar Devamı…

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İş kazaları ve meslek hastalıkları, iş yerinde veya işle ilgili faaliyetler sırasında meydana gelen ve çalışanların sağlığını etkileyen olaylardır. Bu alanda, Yenimahalle iş avukatı olarak, mağdur çalışanların haklarının korunması ve gerekli tazminatların alınmasında kritik bir rol oynuyoruz. İş Kazalarının Tanımı ve Hukuki Süreçleri İş kazası, Devamı…

İş Hukuku

İş Hukuku İş hukuku, işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkileri, hakları ve sorumlulukları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda, Yenimahalle iş avukatı gibi uzman bir avukatın rolü, hem işverenlerin hem de çalışanların iş hukuku kapsamındaki haklarını korumak ve onlara hukuki danışmanlık sağlamakta büyük önem taşır. İş Hukukunun Temel İlkeleri İş hukuku, Devamı…