İflas Süreci

İflas Süreci İflas Nedir? İflas, bir şahıs veya şirketin borçlarını karşılayamayacak duruma düşmesi anlamına gelir. Bu durum, Yenimahalle icra avukatı gibi profesyonel hukuk danışmanlığı gerektiren karmaşık hukuki süreçleri beraberinde getirir. İflas Türleri İflas süreci, yapılandırma (konkordato) ve iflasın ertelenmesi gibi farklı yöntemlerle ele alınabilir. Her bir yöntemin kendine özgü prosedürleri Devamı…